Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Választott bolt

Szabályzat #yesCCC

Arra vonatkozó szabályzat, milyen módon használhatja a CCC az Ön által a rendszerbe feltöltött képeket, vagy amelyeket megjelöl a CCC hashtagek valamelyikével, például a #CCCgoformore hashtaggel.


Amennyiben Ön elfogadja a szabályzatot, felhatalmaz minket arra, hogy az Ön fotóit felhasználjuk a ccc.eu honlapon, a CCC Instagram oldalán és más promóciós anyagokban.


A szabályzat arról is rendelkezik, hogyan törölheti a képeit az adatbázisunkból.


Jelenleg a következő „Hashtag listát” kísérjük figyelemmel: #cccgoformore #lasocki #jennyfairy #sprandi #cccshoes #cccshoesandbags #clarabarson

Ne feledje, hogy minden egyes hashtag alapján megtalálhatjuk az Ön fotóját, jelöljön be minket az Instagramon (@CCCshoesbags) vagy Facebookon (@CCC.Hungary)


A #yesCCC művek terjesztésére vonatkozó szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat” is)


1. §

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.A Szabályzat határozza meg a #yesCCC részvételének feltételeit annak keretében, hogyan használja fel CCC a Licencbeadók által az Instagramon, közösségi média oldalakon, Facebookon és a CCC honlapján keresztül terjesztett Műveket, a Licencbeadók által a Művek felhasználására adott licencek alapján.


2.A Licencbevevők:


a.CCC.EU Sp. z o.o., melynek bejegyzett székhelye 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6, amelyet Wroclawban a Wroclaw-Fabryczna Kerületi Bíróságon a IX. Kereskedelmi Osztályban a KRS 0000506139 számon jegyeztek be a Nemzeti Cégbírósági Nyilvántartás (KRS) Vállalkozói Nyilvántartásába, adószáma (NIP): 5020110639, országos üzleti nyilvántartási száma (REGON): 022395487, teljes egészében befizetett jegyzett tőkéje 2.005.000,00 PLN;


b.CCC S.A. amelynek bejegyzett székhelye 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6, amelyet Wroclawban a Wroclaw-Fabryczna Kerületi Bíróságon a IX. Kereskedelmi Osztályban a KRS 0000211692 számon jegyeztek be a Nemzeti Cégbírósági Nyilvántartás (KRS) Vállalkozói Nyilvántartásába, adószáma (NIP): 6922200609, országos üzleti nyilvántartási száma (REGON) 390716905, teljes egészében befizetett jegyzett tőkéje 4.116.400,00 PLN;


a továbbiakban együtt: „Licencbevevő” vagy „CCC”. Az egyértelműség érdekében, valamennyi Licencbevevő külön licencet kap (nem közös felhatalmazást kapnak és a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók megfelelően a Licencre).


3.A Licencbeadó olyan, teljes jogképességgel rendelkező nagykorú természetes személy lehet, aki elfogadja ezt a Szabályzatot.

 

2. §

LICENC NYÚJTÁSA


1.E Licenc tekintetében műnek minősülnek a Licencbeadó által rendelkezésre bocsátott olyan fényképek, értékelések és más anyagok, amelyek leírásában az Instagram vagy a Facebook közösségi portálon megtalálható a Licencbevevő listáján (a továbbiakban: „Hashtag-lista”) jelzett kifejezések legalább egyike; a továbbiakban: „Művek”.


2.Amennyiben a Licencbeadó az Instagramon a Facebookon vagy CCC honlapján keresztül megjelöli a Műveket a Hashtag-listán jelzett legalább egy kifejezés használatával, az ajánlattételnek minősül arra nézve, hogy CCC részére (az alábbi meghatározás szerinti) Licenceket nyújtson a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint. A Licenc nyújtására a Licencbeadó által a fenti módon tett ajánlat nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek.


3.A Licencbeadó által CCC részére a Művek és a Művekben található képek felhasználására nyújtott felhatalmazás (a továbbiakban: „Licenc”) érvényességének feltétele a Szabályzat elfogadása.


4.A Szabályzat elfogadásának módja:


a.#yesCCC tartalmú válaszüzenet küldése a Licencbeadó által a Licencbevevő részéről küldött üzenetre a https://www.instagram.com (a továbbiakban „Instagram” is) oldalon rendelkezésre álló CCCshoesbags hozzáférésen keresztül; vagy


b.#yesCCC tartalmú válaszüzenet küldése a Licencbeadó által a Licencbevevő részéről küldött üzenetre a https://www.facebook.com (a továbbiakban „Facebook” is) oldalon rendelkezésre álló @CCC.Hungary hozzáférésen keresztül; vagy


3. §

A KÉPEKRE VONATKOZÓ JOG


1.A Licenc nyújtásával a Licencbeadó kijelenti, hogy:

a.beleegyezik abba, hogy CCC a Licenc időtartama alatt szabadon forgalmazhassa és felhasználhassa a Művek részeként rendelkezésre bocsátott képét a 4. szakasz alábbi (2) és (3) bekezdésében megjelölt felhasználási területeken és körben;


b.azok a harmadik felek, akiknek a képe a Művek részét képezi, beleegyeztek abba, hogy CCC a Licenc időtartama alatt szabadon forgalmazhassa és felhasználhassa a harmadik feleknek a Művek részeként rendelkezésre bocsátott képeit a 4. szakasz (2) és (3) bekezdésében megjelölt felhasználási területeken és körben, és a Licencbeadó vállalja, hogy CCC kérésére rendelkezésre bocsátja a fentiekre vonatkozó írásbeli beleegyező nyilatkozatot vagy igazolja, hogy a Művek részeként rendelkezésre bocsátott képen szereplő személynek ő a törvényes képviselője (pl. szülője, gyámja);


c.a fent említett személyek képének felhasználása nem sérti a Licencbeadó vagy harmadik felek jogait, vagy egyéb harmadik felek jogait, különös tekintettel az ilyen személyek vagy harmadik felek (vagyoni és személyhez fűződő) szerzői jogaira, iparjogvédelmi jogaira és személyiségi jogaira.


2.Licencbeadó vállalja, hogy a fenti beleegyezését a Licenc időtartama alatt sem részben, sem egészben nem vonja vissza.


4. §

SZERZŐI JOG


1.A Licenc nyújtásával a Licencbeadó kijelenti, hogy:


a.jogosult a Műveknek a szerzői jogról és szomszédos jogokról szóló 1994.02.04-i törvény (Jogszabály Közlöny 1994, 24. sz., 83. pont, Jogszabály Közlöny 2017, 880. pont) szerinti szerzői jogaira, illetve a fentiek önálló Műnek minősülő elemeihez fűződő szerzői jogokra olyan mértékben, amely szükséges ahhoz, hogy a Licencbeadó megfeleljen a jelen Szabályzat rendelkezéseinek, különös tekintettel a Licenc nyújtására.


b.a Művek nem sértenek kötelező jogszabályi rendelkezést, különös tekintettel harmadik felek (vagyoni és személyhez fűződő) szerzői jogaira, iparjogvédelmi jogaira és személyiségi jogaira, és különösen nem tartalmaznak vulgárisnak, bántónak vagy obszcénnek minősülő, nyíltan szexuális vagy pornográf tartalmat, illetve olyat, amely sérti mind a lengyel, mind pedig a nemzetközi jogi és erkölcsi szabályokat, erőszakot, gyűlöletet vagy (faji, kulturális, etnikai, vallási vagy filozófiai stb.) diszkriminációt ábrázol vagy arra ösztönöz, személyiségi jogokat sért, illetve mások méltóságát vagy érzéseit sérti (beleértve a vallási és politikai meggyőződést is);


c.Licencbeadónak a Művekre vonatkozó vagyoni jogait nem terheli sem zálogjog, sem harmadik fél joga.


2.A Szabályzat elfogadásával a Licencbeadó valamennyi Licencbevevő részére nem kizárólagos ingyenes Licencet nyújt, időbeli és területi korlátozás nélkül, a Művek felhasználására a licenc nyújtásának időpontjában ismert valamennyi felhasználási területen, különös tekintettel a szerzői jogról és szomszédos jogokról szóló 1994.02.04-i törvény 50. cikke szerinti művészeti felhasználási területekre, valamint az alábbi a)-f) pontokban meghatározott felhasználási területekre és körökre, továbbá, amilyen terjedelemben az szükséges a Művek közzétételéhez, illetve marketing vagy promóciós célokra, számítógépes hálózaton történő hirdetés céljára, beleértve az internetet és az intranetet is, különös tekintettel a Licencbevevő honlapjára a közösségi média részeként (pl. Facebook, Instagram) és más honlapokon.  Licencbevevő különösen jogosult a Művek kereskedelmi és/vagy promóciós vagy reklámcélú felhasználására az alábbi területeken:


a.a Művek egészben vagy részben történő rögzítése vagy reprodukciója, egyedi másolási technikával, beleértve a nyomtatást, reprográfiát, mágneses adatrögzítést, digitális és multimédia technikákat, tekintet nélkül az alkalmazott szabványra, rendszerre, formátumra bármely médiumon, beleértve különösen a bármilyen mennyiségben és formában történő rögzítést és sokszorosítást;


b.az egészben vagy részben rögzített eredeti vagy másolt Műveknek a kereskedelem körében történő piaci elhelyezése a Lengyel Köztársaság területén és külföldön, az eredeti példányok és a másolatok kölcsönzése, kölcsönadása, lízingelése;


c.a Műveknek (közösen vagy önállóan) egészben vagy részben történő terjesztése körében, a fenti b) pontban meghatározottaktól eltérő módon történő nyilvános előadása, kiállítása, reprodukálása, sugárzása és ismételt kiadása, valamint a Művek hozzáférhetővé tétele a nyilvánosság számára olyan módon, hogy ahhoz bárki, bárhol és bármely időpontban szabadon hozzáférhet, az interneten történő terjesztés, beleértve CCC honlapján a közösségi média részeként (pl. Facebook, Instagram) és más honlapokon, a sajtóban, beleértve különösen az újsághirdetéseket és az újságíróknak készített sajtóanyagokat;


d.a Művek (közösen vagy önállóan történő) felhasználása CCC hirdetési, promóciós és tájékoztatási céljaira, korlátozás nélkül, beleértve a szóróanyagokat, közvetlen levélmegkeresést, az internetet (beleértve CCC honlapját a közösségi média részeként (pl. Facebook, Instagram) és a más honlapokon publikált promóciós és reklámanyagokat), sajtót, televíziót és egyéb, promóciós és reklámcélokra használható megfelelő eszközöket;


e.a Művek (közösen vagy önállóan) egészben vagy részben történő rögzítése adatkommunikációs hálózatokban, telekommunikációban, számítógépeken, beleértve az internetet és más hálózatokat; a Dalok (közösen vagy önállóan) egészben vagy részben, korlátozás nélkül történő rögzítése és feldolgozása számítógépes memóriában;


f.a Művek (közösen vagy önállóan történő) módosítása, lerövidítése, szétbontása, lefordítása különböző nyelvű változatokra, különböző szerzők sok Művéből álló kollázsok vagy mozaikok létrehozása a Művek vagy azok elemeinek felhasználásával, és a Művek terjesztése bármely nyelven és bármely adathordozón.


2.A Művek felhasználására a fenti (2) bekezdés a)-f) pontokban meghatározott felhasználás körében sor kerülhet a Művek vonatkozásában közösen vagy önállóan, egészben vagy részben, töredékesen, egyedül, más személyek munkáival vagy azok más

 

elemeivel összekapcsolva, beleértve a kollektív munka részként történő felhasználást is, különösen különböző szerzők sok Művéből álló kollázsok vagy mozaikok formájában, bármilyen, különösen elektronikus vagy nyomtatott formában történő archiválás után, tanulmányok, adaptációk, kiegészítések és más módosítások stb. megtétele után.


3.A Licencbeadó a nyújtott Licenc részeként felhatalmazza CCC-t és a CCC által feljogosított személyeket a Művek módosítására, adaptálására, megváltoztatására, valamint lefordítására és adaptálásra. A Licencbeadó elfogadja és egyetért azzal, hogy az Alkotás megváltoztatható oly módon, hogy sérül annak integritása, ha ez szükséges ahhoz, hogy a Mű a jelzett felhasználási területeken használható legyen.


4.A Licencbeadó engedélyezi CCC és a CCC által felhatalmazott személyek számára a függő jogok gyakorlását, beleértve a függő művek feletti rendelkezést és használatot CCC által, és vállalja, hogy a Licenc időtartama alatt ilyen beleegyezést nyújt a Licencbevevő részére, akkor is, ha az ilyen mű nem elterjedt ebben az időszakban.


5.A Licenc időtartama alatt CCC az alkotó megjelölésére vonatkozó, a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994.02.04.-i törvény 16. cikkének 2. pontja szerinti kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a Műveken jelzi a Licencbeadó azon felhasználói nevét, amelyet az adott Műre vonatkozó Licenc során használt:


a.a Facebookon - olyan művek esetén, amelyekre a Facebook útján adott Licencet; vagy


b.az Instagramon - olyan művek esetén, amelyekre az Instagram portál útján adott Licencet; vagy


6.A Licenc időtartama alatt a Licencbeadó vállalja, hogy tartózkodik az alkotó személyes jogainak és az alkotónak a Mű feletti felügyeleti joga gyakorlásától.


7.A fenti (2) bekezdésben említett licenc magában foglalja a további (al)licencek adásának jogát. CCC különösen jogosult, a Licencbeadó részére e tekintetben fizetendő további díjazás nélkül, a megszerzett jogokat saját hatáskörében átruházni, más személyek részére engedélyt és felhatalmazást adni a Művek felhasználására.


8.CCC nem köteles a Művek publikálására és nem köteles indokolni a terjesztés elutasítását. CCC különösen nem publikál olyan Műveket, amelyekkel kapcsolatban felmerül annak gyanúja, hogy azok jogszabályellenesek lehetnek, különös tekintettel a személyiségi jogok vagy harmadik felek egyéb jogainak lehetséges sérelmére.


9.A fenti (2) bekezdésben említett licenc nyújtásának időtartama 5 év, amelyet követően a licenc automatikusan határozatlan időre meghosszabbodik.


10.A Licencbeadó vállalja, hogy a Licenc időtartama alatt a fenti (1) bekezdés a)-c) pontjában említett jogok nem kerülnek átruházásra harmadik felek részére.


11.A Licencbeadó felelős a Licenc nyújtásával vagy a harmadik felek Jogainak használatával kapcsolatos bármely jogsértésért, különös tekintettel a Művekre vonatkozó szerzői jogok vagy a harmadik fél képmáshoz való jogának megsértéséért. A Licencbeadó vállalja, hogy mentesíti CCC-t azon kötelezettség alól, hogy harmadik felek részére bármilyen juttatást adjon a szerzői jogok megsértése vagy harmadik fél képmáshoz való jogának megsértése miatt, és hogy CCC kérésére teljes egészében fedezi a harmadik felek ilyen igényeinek kielégítését5. §

A LICENC MEGSZŰNÉSE


1.A Licenc nyújtását követő 5 év leteltével bármelyik Fél jogosult a Licencet az adott év végére felmondani úgy, hogy annak hatálya az adott naptári év végén áll be.


2.A Licencbeadó különösen a következő módokon szüntetheti meg a Licencet:


a.kapcsolatfelvétel az Ügyfélszolgálattal, vagy


b.üzenet küldésével a CCCshoesbags fiókba az Instagramon vagy a @CCC.Hungary fiókba a Facebookon. Az üzenet szövegében a Licencbeadónak meg kell jelölnie az Útvonalak körét, amelyek tekintetében meg kívánja szüntetni a Licencet.  Amennyiben a Művek köre nem szerepel az üzenetben, azt úgy tekintjük, hogy a megszüntetés valamennyi Műre vonatkozik, amelyekre a Licencbeadó Licencet adott.


3.A Licenc Licencbeadó általi megszüntetése egyenértékű a saját és harmadik felek képmásainak használatára vonatkozó, a Művel együtt biztosított azon beleegyezése visszavonásával, akik tekintetében beleegyezés adására volt jogosult. Az egyértelműség érdekében, a Licenc megszüntetése nem vonatkozik a Művek felhasználására a Licenc időtartama alatt (azaz nem visszaható hatályú).


4.CCC fenntartja a jogát arra, hogy a Licencet fontos szervezeti, gazdasági vagy jogi okból megszüntesse. Fontos okoknak minősülnek különösen az alábbiak:


a.a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érintő jogi rendelkezések megváltozása, vagy a fenti jogi rendelkezések értelmezésének bírósági döntés, határozat, ajánlás vagy adott irodákra, illetve szervekre vonatkozó ajánlások következtében történő megváltozása;


b.a Licenc teljesítése módjának technikai vagy technológiai okokból történő változása;


c.bármely Licencbeadó Műve felhasználásának befejezése.


5.Bármely Licencbevevő különösen a következő módokon szüntetheti meg a Licencet:


a.a Licenc hatálya alá tartozó Mű eltávolítása a Licencbevevőhöz tartozó bármely elektronikus médiafelületről; vagy


b.abban az esetben, ha a Licencbeadó megadta a Licencbevevőknek e-mail címét vagy ha a Licencet az Instagram vagy a Facebook portálokon keresztül kötötték meg, az alábbi módon:


-e-mail üzenet küldése a Licenc megszüntetéséről;


-a Licenc megszüntetéséről szóló üzenet küldése a Licencbeadónak a CCCshoesbags fiókba az Instagramon vagy a @CCC.Hungary fiókba a Facebookon.6. §

SZEMÉLYES ADATOK


1.A Licencbeadók személyes adatainak kezelésére a vonatkozó jogszabályok szerint kerül sor, a Szabályzattal és a nyújtott Licenccel összhangban álló körben, különösen az alábbiakhoz szükséges terjedelemben:


a.szerződéskötés a Művek felhasználására és annak teljesítése,


b.a Művek terjesztése,


c.a Licencbeadó és a Licencbeadó által a felhasználásra vonatkozóan feljogosítottan adott beleegyezés alapján harmadik felek képeinek bemutatása,


d.CCC kapcsolatfelvétele a Licencbeadóval;


e.a Licencbevevő által a Licenc megszüntetéséhez szükséges mértékben;


f.a felekkel és harmadik felekkel szembeni igényérvényesítés és az ő igényeikkel szembeni védelem


2.A személyes adatok kezelője: CCC S.A., székhelye: 59-101 Polkowice, 6 Strefowa u,

 

amelyet Wroclawban a Wroclaw-Fabryczna Kerületi Bíróságon a IX. Kereskedelmi Osztályban a KRS 0000211692 számon jegyeztek be a Nemzeti Cégbírósági Nyilvántartás (KRS) Vállalkozói Nyilvántartásába, adószáma (NIP): 6922200609, országos üzleti nyilvántartási száma (REGON) 390716905, teljes egészében befizetett jegyzett tőkéje 4.116.400,00 PLN.


3.A személyes adatok Licencbeadó általi átadása önkéntes, de szükséges a CCC részére történő licencnyújtáshoz. A Licencbeadó, akinek a személyes adatait a Licenc nyújtásával kapcsolatban feldolgozzák, bármikor jogosult a személyes adatihoz való hozzáférésre, azok kijavítására, frissítésére, kiegészítésére és törlésére a személyes adatok védelméről szóló törvény és a GDPR rendelkezései szerint.


7. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1.A Szabályzat tartalma elérhető a CCC honlapján: www.ccc.eu/pl/yesCCC .


2.CCC fenntartja a jogát arra, hogy fontos szervezeti, gazdasági vagy jogi okból a Szabályzat tartalmát módosítsa. Fontos okoknak minősülnek különösen az alábbiak:


a.a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érintő jogi rendelkezések megváltozása, vagy a fenti jogi rendelkezések értelmezésének bírósági döntés, határozat, ajánlás vagy adott irodákra, illetve szervekre vonatkozó ajánlások következtében történő megváltozása;


b.a Licenc teljesítésének módjában technikai vagy technológiai okokból történő változás.


3.A Szabályzat módosítása esetén CCC az (1) bekezdésben jelzett címen történő közzététellel hozza nyilvánosságra a Szabályzat hatályos szövegét.


4.A jelenlegi Licencbeadókkal szemben a Szabályzat módosításai az (1) bekezdésben jelzett címen történő kifejezett jelzés és közzététel időpontjában válnak hatályossá. Azok a Licencbeadók, akik korábban fogadták el a Szabályzatot, jogosultak azt a Szabályzat módosításáról szóló értesítést követő 14 napon belül felmondani. A Szabályzat módosításai érvényesek azokkal a Licencbeadókkal szemben, akik az előző mondatban említett határidőt követően fogadták el a Szabályzatot.


5.Az egyértelműség érdekében megjegyzendő, hogy a Hashtag-lista módosítása nem minősül a Szabályzat módosításának. Ha egy adott kifejezést törölnek a Hashtag-listáról, akkor a Licenc hatálya alatt maradnak azok az Útvonalak, amelyekre az már nyújtott Licencet.


6.Nem képezik a Szabályzat részét és külön szabályozás alá tartoznak az Instagram és a Facebook szolgáltatási szabályai, ezek adatvédelmi szabályai, valamint a Művek továbbítását lehetővé tevő szoftverek eladási szolgáltatásaira és funkcionalitásaira vonatkozó feltételek.


7.Jelen Szabályzatra a lengyel jog vonatkozik.


8.A Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben különösen az 1964.04.23-i Polgári Törvénykönyvről szóló törvényt (Jogszabály Közlöny, 16. sz. 93. pont), a szerzői jogról és szomszédos jogokról szóló 1994.02.04-i törvényt (Jogszabály Közlöny 1994, 24. sz., 83. pont, Jogszabály Közlöny 2017, 880. pont) és az egyéb vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.


9.Amennyiben a Rendelet bizonyos egyedi rendelkezései egészben vagy részben bármely okból érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülnek, a Szabályzat egyéb rendelkezései hatályban maradnak. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések helyett a rendelkezéseket olyan módon kell alkalmazni, hogy azok teljes mértékben betöltsék a Szabályzat rendeltetését.