Dragi kupci, zaradi začasnega zaprtja naših prodajaln, smo podaljšali rok za menjavo, vračilo in reklamacijo blaga. Storitev spletne rezervacije trenutno ni dostopna. Hvala, ker ste z nami.

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Izbrana prodajalna

#YesCCC Pravilnik


Predpisi, ki določajo kako lahko podjetje CCC uporablja slike, ki jih naložite v sistem oziroma označite s katerim izmed ključnikov podjetja CCC, npr. #CCCgoformore.


V kolikor predpise sprejmete, nam boste omogočili uporabo vaših fotografij na spletni strani ccc.eu, računu podjetja CCC na portalu Instagram in drugem promocijskem gradivu.Predpisi vključujejo tudi navodila za izbris vaših fotografij iz naše podatkovne baze.Trenutni "seznam ključnikov", ki ga nadziramo vključuje: #cccgoformore #lasocki #jennyfairy #sprandi #cccshoes #cccshoesandbags #clarabarson

Upoštevajte, da lahko vašo fotografijo najdemo s pomočjo vsakega ključnika, oznake oziroma računa @CCCshoesbags na portalu Instagram ali računa @ CCC.Poland na družbenem omrežju Facebook.Predpisi za distribucijo del #yesCCC

(v nadaljevanju tudi "predpisi')§ 1


SPLOŠNE DOLOČBE


1.Predpisi določajo pogoje sodelovanja računa #yesCCC v obsegu, v katerem podjetje CCC uporablja dela, ki jih dajalci licence preko družbenih omrežij Instagram in Facebook ter spletnih strani podjetja CCC distribuirajo na podlagi licenc, ki so jih dajalci licenc podelili za uporabo del.


2.Pridobitelji licence:


a.Podjetje CCC.EU Sp. z o.o. s sedežem na naslovu Polkowice, 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, ki je bilo vpisano v Register podjetnikov nacionalnega sodnega registra, ki ga vodi okrožno sodišče Wrocław-Fabryczna v kraju Wrocław, deveta komercialna enota nacionalnega sodnega registra, pod zaporedno številko 0000506139, davčna številka (NIP): 5020110639, št. v Državnem poslovnem registru (REGON): 022395487, z osnovnim kapitalom PLN 2,005,000.00, ki je bil vplačan v celoti;


b.Podjetje CCC S.A. s sedežem na naslovu Polkowice, 6 Strefowa Street, 59-101 Polkowice, ki je bilo vpisano v Register podjetnikov nacionalnega sodnega registra, ki ga vodi okrožno sodišče Wrocław-Fabryczna v kraju Wrocław, deveta komercialna enota državnega sodnega registra, pod zaporedno številko 0000211692, davčna številka (NIP): 6922200609, št. v nacionalnem poslovnem registru (REGON) 390716905, z osnovnim kapitalom PLN 4,116,400.00, ki je bil vplačan v celoti;


c.Podjetje CCC Obutev d.o.o. s sedežem na naslovu Loška ulica 10, 2000 Maribor, ki je bilo vpisano Register 10.5.2013, davčna številka (NIP): 14503867, matična številka: 6374786000.


V nadaljevanju se subjekta skupaj upoštevata kot "pridobitelj licence" ali "podjetje CCC". Nedvoumno velja, da je bila vsakemu pridobitelju licence podeljena ločena licenca (subjekta nista pooblaščena skupaj; za licenco ne veljajo določila skupnega lastništva).


3.Dajalec licence je lahko odrasla fizična oseba s polno pravno sposobnostjo, ki te predpise sprejme.

 

§ 2


PODELJEVANJE LICENCE


1.Za namene te licence se kot dela upoštevajo fotografije, ocene in drugo gradivo, ki ga dajalec licence zagotovi in je na družbenem portalu Instagram ali Facebook opisan vsaj z enim izmed izrazov s seznama pridobitelja licence (v nadaljevanju: "seznam ključnikov'); v nadaljevanju: "dela".


2.Označba, ki jo dajalec licence preko družbenega omrežja Instagram  ali Facebook oziroma spletnih strani podjetja CCC za dela zagotovi s pomočjo vsaj enega izmed izrazov s seznama ključnikov predstavlja predlog za dodelitev licenc podjetju CCC (kot je to določeno spodaj) skladno s pogoji iz teh predpisov. Predlog za dodelitev licence, ki ga poda dajalec licence na zgoraj omenjen način ne predstavlja ponudbe v smislu Obligacijskega zakonika.


3.Pooblastilo dajalca licence, ki ga dodeli podjetju CCC za uporabo del in slik, ki se v delih uporabljajo (v nadaljevanju "licence') je odvisno od sprejetja predpisov.


4.Potek sprejema predpisov:


a.sporočilo dajalca licence z vsebino #yesCCC v odgovor sporočilu pridobiteljev licence preko računa CCCshoesbags na spletno stran https://www.instagram.com (v nadaljevanju  "Instagram');


b.sporočilo dajalca licence z vsebino #yesCCC v odgovor sporočilu pridobiteljev licence preko računa @ CCC.Poland na spletno stran https://www.facebook.com/ (v nadaljevanju "Facebook').
§ 3


PRAVICA DO SLIK


1.Dajalec licence s podelitvijo licence izjavlja:


a.da lahko v času trajanja veljavnosti licence podjetje CCC na področju izkoriščanja in v obsegu, ki je določen v drugem in tretjem odstavku spodnje točke 4, prosto distribuira in uporablja slike, ki jih je zagotovil v okviru del;


b.da tretje osebe, katerih slika je v okviru del, soglašajo, da lahko v času trajanja veljavnosti licence podjetje CCC na področju izkoriščanja in v obsegu, ki je določen v drugem in tretjem odstavku spodnje točke 4, prosto distribuira slike tretjih oseb, ki so bile zagotovljene v okviru del, pri čemer se dajalec licence strinja, da bo na zahtevo podjetja CCC takšno soglasje zagotovil v pisni obliki oziroma da bo dokazal, da predstavlja zakonitega zastopnika (npr. roditelj ali skrbnik) osebe, katere slika je bila zagotovljena v okviru del;


c.da uporaba slike zgoraj omenjenih oseb ne krši pravic dajalca licence ali tretjih oseb, zlasti avtorskih pravic (lastninskih ali osebnih), pravic industrijske lastnine in osebnih pravic takšnih oseb ali tretjih oseb.


2.Dajalec licence se zavezuje, da v času trajanja veljavnosti licence, zgoraj navedena soglasja delno ali v celoti ne bodo preklicana.


§ 4


AVTORSKE PRAVICE


1.Dajalec licence s podelitvijo licence izjavlja:


a.da mu za dela pripadajo avtorske pravice iz Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) kot tudi za njihove posamezne elemente, ki predstavljajo ločena dela, v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z določili predpisov dajalca licence, zlasti za namene podeljevanja licence.


b.da dela ne kršijo obveznih določil zakonodaje, zlasti avtorskih pravic (lastninskih ali osebnih), pravic industrijske lastnine in osebnih pravic tretjih oseb, in da zlasti ne vsebujejo vsebin, ki bi bile seksualno eksplicitne ali pornografske narave, ki se šteje za vulgarno, žaljivo ali nespodobno, vsebin ki bi kršile tako slovenske kot tudi mednarodne pravne in moralne normative, vsebin, ki bi prikazovale ali spodbujale nasilje, sovraštvo ali diskriminacijo (rasno, kulturno, etnično, versko ali filozofsko, itd.) in vsebin, ki bi kršile osebne pravice ali ki bi žalile dostojanstvo ali čustva drugih oseb (vključno z verskimi in političnimi);


c.da lastninske pravice dajalca licence do del niso zastavljene ali obremenjena s pravicami tretjih oseb.2.Po sprejemu predpisov podeli dajalec licence vsakemu pridobitelju licence neizključno, prosto licenco, ki je brez časovne ali ozemeljske omejitve, za uporabo del na vseh področjih izkoriščanja, ki so v času podelitve licence znana, zlasti na področjih izkoriščanja v skladu s določili Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), in za področja izkoriščanja ter v obsegu, ki ga določajo spodnje točke a) do f), kot tudi v obsegu, ki je potreben za objavo del v tržne ali promocijske namene oglaševanja na računalniških omrežjih, vključno s spletom in intranetom, zlasti na spletnih straneh pridobitelja licence, kot del družbenih omrežij (npr. Facebook, Instagram) in drugih spletnih strani. Pridobitelj licence bo do uporabe del (skupaj ali ločeno) v tržne in/ali promocijske namene zlasti upravičen na naslednjih področjih izkoriščanja:


a.v zvezi z ohranjanjem in celotno ali delno reprodukcijo – produkcija s posebno tehniko kopiranja, ki vključuje tiskanje, reprografsko razmnoževanje, magnetno snemanje in digitalne ter multimedijske tehnike, ne glede na standard, sistem, obliko, na kateremkoli medij, kar zlasti vključuje snemanje in razmnoževanje v kakršnihkoli količinah in obliki;


b.v obsegu blagovne menjave v prvotni obliki ali kopijah na katere so bila dela v celoti ali delno posneta – izdajanje na tržišče na ozemlju Republike Slovenije in v tujini, posojanje, dajanje v najem, zakup originalnih del ali njihovih kopij;


c.v obsegu razširjanja del (skupaj ali posamezno) v celoti ali delno na način, ki ni določen pod zgornjo točko b) – javno predvajanje, razstava, reprodukcija, oddajanje in ponovno izdajanje, kot tudi dajanje na voljo javnosti, pri čemer lahko do njih vsak dostopa kjerkoli in kadarkoli, vključno z razširjanjem na spletu, kar vključuje razširjanje na spletni strani podjetja CCC, kot del družbenih omrežij (Facebook, Instagram), na drugih spletnih straneh in v tiskanih medijih, kar zlasti vključuje oglaševanje v tiskanih medijih ali gradivih za novinarje;


d.za uporabo del (skupaj ali ločeno) s strani podjetja CCC za namene oglaševanja, promocije in obveščanja brez vsakršnih omejitev, vključno z letaki, neposredno pošto, spletom (zlasti na spletni strani podjetja CCC in kot del družbenih omrežij (Facebook, Instagram) in v promocijskih ter oglaševalskih gradivih objavljenih na drugih spletnih straneh), tiskanimi mediji, televizijo in drugimi tehničnimi sredstvi primernimi za potrebe promocije in oglaševanja;


e.za uvajanje del (skupaj ali posamezno) v celoti ali delno v podatkovno komunikacijsko omrežje, telekomunikacije, računalnike, vključno s spletom, in druga omrežja brez vsakršnih omejitev; uvajanje pesmi (skopaj ali posamezno) v celoti ali delno v računalniške pomnilnike in obdelavo v računalniških pomnilnikih brez vsakršnih omejitev;


f.spreminjanje, krajšanje, razčlenjevanje, prevajanje del (skupaj ali posamezno) v druge jezikovne različice, ustvarjanje, uporabljanje del in njihovih elementov, kolažev ali mozaikov, ki vsebujejo več del različnih avtorjev, ter distribucija del v kateremkoli jeziku in na kateremkoli nosilcu.


2.Do uporabe del v zvezi z izkoriščanjem iz zgornjih točk a) do f) drugega odstavka lahko pride skupaj ali ločeno od del, v celoti, v delih, v fragmentih, posamezno, v kombinaciji z drugimi deli in drugimi elementi drugih subjektov, vključno v obliki dela skupnega dela, zlasti v obliki kolaža ali mozaika, ki vsebuje številna dela različnih avtorjev, po arhiviranju v kakršnikoli obliki, zlasti elektronski ali tiskani, po opravljenih raziskavah, prilagoditvah, dodatkih ali drugih spremembah, itd.


3.Kot del podeljene licence lahko dajalec licence podjetju CCC in pooblaščenim subjektom podjetja CCC dovoli dela spreminjati, prilagajati in prevajati. Če je treba delo uporabiti na navedenih področjih izkoriščanja, dajalec licence sprejema in soglaša s spremembami izdelka, ki privedejo do kršitve njegove celovitosti.


4.Dajalec licence podeljuje podjetju CCC in pooblaščenim subjektom podjetja CCC dovoljenje za uveljavljanje odvisnih pravic, vključno z razpolaganjem in uporabo odvisnih del s strani podjetja CCC, in se zavezuje, da v času trajanja veljavnosti licence takšnega soglasja ne bo podelil, četudi takšno delo v tem obdobju ni prevladujoče in je le pomožno.


5.V času trajanja veljavnosti licence bo obveznost podjetja CCC glede označevanja avtorstva v skladu s določili Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07) – uradno prečiščeno besedilo s spremembami veljala za dela z navedbo uporabniškega imena dajalca licence, ki se uporablja v času trajanja veljavnosti licence za zadevno delo:


a.Facebook – v primeru del za katere je bila licenca podeljena preko družbenega omrežja Facebook;


b.Instagram – za dela za katere je bila licenca podeljena preko portala Instagram.


6.Dajalec licence se v času trajanja veljavnosti licence zavezuje, da se bo vzdržal uveljavljanja avtorjevih osebnih pravic in avtorjevega nadzora nad deli.


7.Licenca iz zgornjega drugega odstavka vključuje pravico do podeljevanja nadaljnjih licenc (podlicenc). Podjetje CCC je zlasti upravičeno da pridobljene pravice, dovoljenja in pooblastila za uporabo del po svoji lastni presoji dodeli drugim subjektom, brez dodatnega plačila dajalcu licence v tej zvezi.


8.Podjetje CCC del ni dolžno objaviti, pri čemer zavrnitve razširjanja ni treba utemeljiti. Podjetje CCC zlasti ne objavljalo del za katere se sumi, da bi lahko bila v nasprotju z veljavno zakonodajo in ki bi lahko zlasti kršile osebne pravice ali druge pravice tretjih oseb.


9.Licenca iz zgornjega drugega odstavka se podeljuje za obdobje petih let, nakar se veljavnost trajanja licence samodejno podaljša za nedoločen čas.


10.Za čas trajanja veljavnosti licence se dajalec licence zavezuje, da pravic iz zgornjih točk a) do c) prvega odstavka ne bo prenašal na tretje osebe.


11.Dajalec licence je odgovoren za vse kršitve v zvezi s podeljevanjem licence oziroma uporabo pravic tretjih strank, zlasti za kršenje avtorskih pravic do dela ali pravice do podobe tretjih strank. Dajalec licence se zavezuje, da bo podjetje CCC oprostil vseh obveznosti zagotavljanja kakršnihkoli ugodnosti tretjim strankam v zvezi s kršenjem avtorskih pravic ali pravice do podobe tretjih strank in da bo na zahtevo podjetja CCC v celoti pokril vse zahtevke tretjih strank.§ 5


PREKLIC LICENCE


1.Po preteku petih letih od podelitve licence bodo vse stranke upravičene do preklica licence za naslednje leto, pri čemer prične takšen preklic veljati ob koncu zadevnega koledarskega leta.


2.Dajalec licence lahko licenco prekliče zlasti:


a.z navezavo kontakta s Službo za pomoč strankam – telefonska številka 080 7 555 44, vsak delovni dan od 8:00 do 16:00, e-pošta: office.maribor@ccc.eu, ter preko spletnega obrazca, ki se na spletni strani nahaja v zavihku "Contact" (strošek glede na standardno povezavo – skladno s cenikom ustreznega operaterja);


b.s poslanim zasebnim sporočilom na račun CCCshoesbags na portalu Instagram ali na račun @ CCC.Poland na družbenem omrežju Facebook. V sporočilu SMS dajalec licence navede obseg pesmi, katerim želi licenco preklicati. Če obseg del v sporočilu ni naveden se predpostavlja, da se preklic nanaša na vsa dela za katera je dajalec licence le-te podelil.


3.Preklic licence s strani dajalca licence je enakovredna preklicu njegovega soglasja k uporabi njegove slike ali slike tretjih strank za katere je bil pooblaščen za zagotovitev soglasja v okviru dela. Nedvomno velja, da preklic licence ne velja za uporabo dela v času trajanja veljavnosti licence (preklic ni retrograden)


4.Podjetje CCC si pridržuje pravico do preklica licence zaradi pomembnih organizacijskih, ekonomskih ali pravnih razlogov. Upoštevani pomembni razlogi vključujejo:


a.spremembo zakonskih določil, ki vplivajo na skupne pravice in obveznosti, oziroma spremembo interpretacije zgornjih zakonskih določil zaradi sodnih odločb, odločitev, priporočil, ali priporočil, ki so primerna za zadevno področje uradov ali organov;


b.spremembo načina koriščenja licence zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov;


c.prenehanja uporabe del s strani kateregakoli pridobitelja licence.


5.Katerikoli pridobitelj licence lahko licenco prekliče zlasti:


a.z odstranitvijo dela na katerega se licenca nanaša s kateregakoli elektronskega sredstva v lasti pridobitelja licence;


b.če je imetnik licence navedel imetnike licence e-poštni naslov ali če je bila licenca sklenjena preko portala Instagram ali Facebook;


-s poslano e-pošto z obvestilom o preklicu licence;


-s poslanim zasebnim sporočilom dajalcu licence na račun CCCshoesbags na portalu Instagram ali na račun @ CCC.Poland na družbenem omrežju Facebook, ki vsebuje obvestilo o preklicu licence.§ 6


OSEBNI PODATKI


1.Osebni podatki dajalcev licenc se bodo obdelovali skladno z veljavno zakonodajo in v obsegu, ki je v skladu s predpisi ter podeljeno licenco, zlasti v obsegu, ki se potrebuje za:


a.sklenitev pogodbe za uporabo del in izvajanje pogodbe,


b.distribucijo del,


c.predstavljanje slike dajalca licence in slike tretjih oseb za katere je bil pooblaščen za zagotovitev soglasja za njihovo uporabo,


d.navezavo stika z dajalcem licence s strani podjetja CCC;


e.omogočanje preklica licence s strani dajalca licence;


f.uveljavljanje zahtevkov in obrambo zoper zahtevke strank in tretjih oseb


2.Skrbnik osebnih podatkov je podjetje je podjetje CCC Obutev d.o.o. davčna številka SI: 14503867, matična številka: 6374786000; e-pošta: office.maribor@ccc.eu; T.:(+386) 0591 78330 (strošek glede na standardno povezavo – skladno s cenikom ustreznega operaterja). Loška ulica 10, 2000 Maribor, e-pošta: gdpr.si@ccc.eu. S pomočjo podatkov za kontakt se lahko povežete tudi z našim uslužbencem za varstvo osebnih podatkov.


3.Dajalec licence prenaša podatke prostovoljno, vendar te podatke potrebujemo za dodelitev licence podjetju CCC. Dajalec licence, katerega osebni podatki se obdelujejo v zvezi s podeljevanjem licence, ima v skladu s pogoji Zakona o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR vedno pravico do dostopa, posodabljanja, dopolnjevanja in izbrisa svojih osebnih podatkov.


§ 7


KONČNE DOLOČBE


1.Soglasje s predpisi je na voljo na spletni strani podjetja CCC www.ccc.eu/si/yesccc


2.Podjetje CCC si pridržuje pravico do sprememb vsebine predpisov zaradi pomembnih organizacijskih, ekonomskih ali pravnih razlogov. Upoštevani pomembni razlogi vključujejo:


a.spremembo zakonskih določil, ki vplivajo na skupne pravice in obveznosti oziroma spremembo interpretacije zgornjih zakonskih določil zaradi sodnih odločb, odločitev, priporočil, ali priporočil, ki so primerne za zadevno področje uradov ali organov;


b.spremembo načina koriščenja licence zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov.


3.V primeru sprememb predpisov bo podjetje CCC prečiščeno besedilo predpisov zagotovilo z objavo na naslovu iz prvega odstavka.


4.Spremembe predpisov glede trenutnih dajalcev licenc pričnejo veljati v trenutku njihove izrecne navedbe in objave na naslovu iz zgornjega odstavka. 1. Dajalci licenc, ki so predpise sprejeli že pred tem. so upravičeni do preklica soglasja v roku štirinajstih dni od dneva obvestila o njihovi spremembi predpisov. Spremembe predpisov veljajo za dajalce licenc, ki so predpise sprejeli po preteku roka iz prejšnjega stavka.


5.Nedvoumno velja, da sprememba seznama ključnikov ne predstavlja spremembe predpisov. V primeru izbrisa določene fraze s seznama ključnikov bodo posnetki, za katere je bila licenca že podeljena, ostali vključeni v licenco.


6.Pravila storitev portala Instagram in družbenega omrežja Facebook, njihov pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe storitev prodajalcev programske opreme ter funkcionalnosti, ki omogočajo prenos del niso del predpisov in jih urejajo ločeni predpisi.


7.Za te predpise na spletni strani podjetja CCC www.ccc.eu/si/ se uporablja slovenska zakonodaja.


8.Zadeve, ki niso vključene v predpise urejajo zlasti določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami) in druga veljavna zakonodaja.


9.V kolikor se kakšno določilo predpisov iz kateregakoli razloga v celoti ali delno izkaže kot neveljavno ali neučinkovito ostanejo ostala določila predpisov veljavna.  Namesto neveljavnih ali neučinkovitih določil se določila uporabljajo tako, da se namen predpisov izpolnjuje v celoti.