Dragi kupci, zaradi začasnega zaprtja naših prodajaln, smo podaljšali rok za menjavo, vračilo in reklamacijo blaga. Storitev spletne rezervacije trenutno ni dostopna. Hvala, ker ste z nami.

Aplikacja
CCC SHOES&BAGS
Zainstaluj
Izbrana prodajalna

Ostali pravilniki

PRAVILNIK PROMOCIJSKE AKCIJE "BLACK WEEKEND / ČRNI VIKEND -20%"


A. Splošne določbe

1. Organizator Promocijske akcije "BLACK WEEKEND / ČRNI VIKEND” (v nadaljevanju: “Promocijska akcija”) je CCC OBUTEV d.o.o. s sedežem v Loški ulici 10 v Mariboru, davčna številka: SI 14503867, vpisan v sodni register v Okrožnem sodišču Maribor, dne 10.5.2013 (v nadaljevanju Organizator).

2. Promocijska akcija strankam (kot je opredeljeno v nadaljevanju) odobri 20% popust v fizičnih CCC prodajalnah (kot je opredeljeno v nadaljevanju) v času Promocijske akcije (v nadaljevanju "Popust'). Promocijska akcija se nanaša na ves asortima, ki je na zalogi v fizični CCC prodajalni, v času Promocijske akcije, vendar ni predmet nobene druge akcije (v nadaljnjem besedilu "artikli').

3. Promocijska akcija je namenjena vsaki fizični osebi s polno pravno sposobnostjo delovanja, ki je potrošnik v skladu z zakonodajo Republike Slovenije (Klient).


B. Mesto in trajanje promocijske akcije

1. Promocijska akcija poteka v vseh fizičnih CCC prodajalnah v Sloveniji, med njihovim delovnim časom od 23. do 25. novembra 2018; v primeru, da fizična CCC prodajalna obratuje šest dni na teden, bo Promocijska akcija potekala od 23. do 24. novembra 2018.


C. Načela promocijskih ukrepov

1. Popust na artikle se obračuna na blagajni, posebej a za vsak artikel.

2. Klient lahko večkrat sodeluje v Promocijski akciji, vendar se Popust na posamezni artikel, ob nakupu obračuna samo enkrat.

3. število artiklov, ki so predmet Promocije je omejeno na število artiklov v fizični CCC prodajalni, kjer Klient v času promocijske akcije kupuje.

4. Naslovi fizičnih CCC prodajaln, ki sodelujejo v Promocijski akciji, so navedeni na spletni strani http://ccc.eu/si/stores

5. Popust, ki je na voljo v okviru Promotivne akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijami, ki se odvijajo v fizičnih CCC prodajalnah ali potekajo na drugi lokaciji, a se izvajajo v fizičnih CCC prodajalnah ali s promocijami, ki so dodeljene posameznemu klientu, kot tudi popusti in promocije, ki so dodeljene posameznim skupinam klientov. V primeru, da v času Promocije za določen artikel velja kakšen drugi popust, se takšne promocije tudi ne kombinirajo, Klient pa ima pravico sam izbrati promocijo.

6. Da bi se izognili dvomom, kupci, ki so kupili izdelek po končani Promocijski akciji, niso upravičeni do popusta.


D. Reklamacija

1. Za artikel, kupljen med promocijsko akcijo, velja standardni reklamacijski postopek, ki velja v

trgovski verigi CCC prodajaln.

2. Reklamacije v zvezi s Promocijsko akcijo, se lahko vložijo v pisni obliki na naslov organizatorja, kot

je določeno v točki A1 tega Pravilnika, ali po e-pošti, na e-poštni naslov office.marbor@ccc.eu.

Pritožbe morajo vsebovati podatke o datumu nakupa, ki je temelj za reklamacijo in razlog za

reklamacijo. Takšne reklamacije se obdelajo v 8 delovnih dneh od prejema. "Delovni dnevi" so

delovni dnevi od ponedeljka do petka, razen praznikov. Klient bo pisno ali po elektronski pošti

obveščen o rešitvi reklamacije.

3. Če reklamacija iz zgornje točke D2 vsebuje osebne podatke, jih obdeluje organizator. Organizator

ali član kapitalske družbe, katere član je Organizator, obdeluje osebne podatke, izključno za

obravnavo reklamacije. Klient ima pravico pregledati in popraviti svoje osebne podatke. Zagotavljanje

osebnih podatkov je prostovoljno, čeprav nujno za zgoraj navedeni namen, če naročnik predloži

pisno pritožbo.


E. Vračilo

1. Artikle, kupljene v sklopu Promocijske akcije, je možno vrniti na podlagi splošnih načel, veljavnih v

fizičnih CCC prodajalnah.


F. Končne določbe

1. Promocijski ukrepi se odvijajo v skladu s tem Pravilnikom. Vprašanja, ki jih ta uredba ne ureja,

urejajo določbe veljavnega splošnega prava.

2. Za vse spore, ki izhajajo ali so povezani s Promocijsko akocijo, obravnava pristojno lokalno sodišče.

3. Ta pravilnik je za pregled na voljo na sedežu organizatorja, na spletni strani www.ccc.eu in v

fizičnih CCC prodajalnah.